• raptorrent.com
 •  
  Начало Новини
  Новини


  ДО ВСИЧКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ПНЗ-БАН Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

  Е-поща Печат

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  Единният център за иновации има удоволствието да Ви покани на обучение на тема „Адаптиране на съществуващите бизнес модели за комерсиализиране на резултатите от приложната научна и развойна дейност. Pitch deck и презентационни умения“, последното от поредицата обучения, които екипът ни ще реализира, като част от дейностите в изпълнение на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, Договор за финансиране № ПВУ-1/14.07.2023 г. (BG-RRP-2.008-0001-C01) „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“.

  Обучението ще се проведе на 22.04.2024 г. (понеделник), от 13.30 часа, в залата на Единен център за иновации на БАН - ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26 Б.

  Адаптирането на съществуващите бизнес модели за комерсиализиране на резултатите от приложната научна и развойна дейност изисква комплексен подход, който обединява стратегическо планиране, иновативно мислене и ефективна комуникация. В този контекст, разработването на убедителен pitch deck и притежаването на отлични презентационни умения се превръщат в ключови елементи за успех. Успехът в този процес отваря врати към нови начини за комерсиализация, създава възможности за растеж и подпомага иновациите.

  Целта на обучението е да запознае участниците с основните правила за структуриране на въздействаща презентация и бизнес модел за комерсиализация на иновации.

  За участие е необходимо да бъде направена регистрация на адреса по-долу, за по-лесна комуникация с участниците и изпращане на материали:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC2aFeKgsc68E2N4jo1avIFW1SnkmwKrBfwCBzhvNxkbk1hg/viewform?usp=sf_link

  Препоръчително е поне един представител на организация да премине през целия курс на обученията, за да се формира основна база от познания и умения.

  С уважение,

  Екип на ЕЦИ-БАН

   

  ДО ВСИЧКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ПНЗ-БАН Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

  Е-поща Печат

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  Единният център за иновации има удоволствието да Ви покани на обучение на тема „Проектно финансиране на научни изследвания“, четвъртото от поредицата обучения, които екипът ни ще реализира, като част от дейностите в изпълнение на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, Договор за финансиране № ПВУ-1/14.07.2023 г. (BG-RRP-2.008-0001-C01) „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“.

  Обучението ще се проведе на 10.04.2024 г. (сряда), от 13.30 часа, в залата на Единен център за иновации на БАН - ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26 Б.

  Проектното финансиране на научни изследвания е важна инвестиция, която стимулира научния напредък и има потенциала да променя облика на бъдещето чрез научни открития и иновации. Финансирането осигурява на учените възможността да провеждат експериментални изследвания, които могат да доведат до нови технологии, методи или продукти.

  Целта на обучението е да се представят инструменти за финансиране на научни изследвания.

  За участие е необходимо да бъде направена регистрация на адреса по-долу, за по-лесна комуникация с участниците и изпращане на материали:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC2aFeKgsc68E2N4jo1avIFW1SnkmwKrBfwCBzhvNxkbk1hg/viewform?usp=sf_link

   

  ДО ВСИЧКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ПНЗ-БАН Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

  Е-поща Печат

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  Единният център за иновации има удоволствието да Ви покани на обучение на тема „Комерсиализация и технологичен трансфер на резултатите от приложните научни изследвания, участие в делови срещи. Създаване на spin-off компания между ПНЗ и научен екип“, третото от поредицата обучения, които екипът ни ще реализира, като част от дейностите в изпълнение на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, Договор за финансиране № ПВУ-1/14.07.2023 г. (BG-RRP-2.008-0001-C01) „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“.

  Обучението ще се проведе на 27.03.2024 г. (сряда), от 10.30 часа, в залата на Единен център за иновации на БАН - ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26 Б.

  Комерсиализацията и трансферът на технологии от изследователската и развойна дейност са от съществено значение за икономически и научен растеж, ускоряване на иновационния капацитет на БАН и развитие на предприемаческия дух.

  Целта на настоящото обучение е да се покажат стъпките към превръщането на научните технологии на институтите на БАН, в ключов фактор за привличането на инвестиции и партньорства с индустрията и бизнеса. Ще бъдат предоставени и практически насоки за създаване на spin-off компания между ПНЗ и научен екип от същата организация. Тези процеси не само ще подкрепят научната общност, но и ще допринесат за общото благосъстояние и иновационния потенциал на БАН и страната.

  За участие е необходимо да бъде направена регистрация на адреса по-долу, за по-лесна комуникация с участниците и изпращане на материали:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq4N8EP_4LeRoVvw5efo_JcQvV3-Zdy3ia0rNg3ZF8oTVfqg/viewform?usp=sf_link

  Препоръчително е поне един представител на организация да премине през целия курс на обученията, за да се формира основна база от познания и умения.

  С уважение,
  Екип на ЕЦИ-БАН

   

  ДО ВСИЧКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ПНЗ-БАН Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

  Е-поща Печат

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате във второто обучение на тема „Използване на обектите на интелектуална собственост за осъществяване на технологичен трансфер: лицензиране, продажба, внедряване“, което ще се проведе на 07.03.2024 г. (четвъртък), от 10.00 часа, в залата на Единен център за иновации на БАН - ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26 Б.

  Обучението е насочено към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките и реализацията му е част от дейностите в изпълнение на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, Договор за финансиране № ПВУ-1/14.07.2023 г. (BG-RRP-2.008-0001-C01) „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“.

  За участие е необходимо да бъде направена регистрация на адреса по-долу, за по-лесна комуникация с участниците и изпращане на материали:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftgMuD8UY_GHMdxll8DJD38es9U9Ac-NXf_dK7VEs82V6NgQ/viewform?usp=sharing

  Препоръчително е поне един представител на организация да премине през целия курс на обученията, за да се формира основна база от познания и умения.

  С уважение,

  Екип на ЕЦИ-БАН

   

  ДО ДИРЕКТОРИТЕ И НАУЧНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА ПНЗ-БАН

  Е-поща Печат

  Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

  УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

  Имаме удоволствието да Ви информираме, че екипът на ЕЦИ-БАН планира да проведе серия от обучения, която е насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките. Провеждането на обученията са в изпълнение на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, Договор за финансиране № ПВУ-1/14.07.2023 г. (BG-RRP-2.008-0001-C01) „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“.

  Целта на обучителните сесии е да подпомогне участниците за повишаване ефективността на научноизследователския процес и проектните дейности с помощта на участие в обменни програми, както и в съвместни проекти с европейски партньори. Фокусът е постигане на конкретни резултати, които да подпомогнат участниците в научноизследователската и развойна дейност от БАН, да оптимизират и рационализират дейности, свързани със:

  1. Подобряване на т.нар. меки или генерични умения, свързани с личностните и междуличностните характеристики на участниците в дейността на изследователските и научните екипи, с цел успешно осъществяване на проектна дейност;
  2. Защита на интелектуалната собственост и комерсиализация на резултатите от приложните научни изследвания;
  3. Комерсиализация на резултатите от приложните научни изследвания, технологичен трансфер и участие в делови срещи. Създаване на spin-off компания;
  4. Модели за управление на проекти, включително и адаптиране на съществуващите бизнес модели за комерсиализиране на резултатите от приложната научна и развойна дейност;
  5. Инструменти за финансиране на научни изследвания и иновации в рамките на европейските програми и проекти, финансиране с рисков (венчър) капиталов ресурс и т.нар. бизнес ангели.

  Форматът на тренинг сесиите е основан на комбиниране на три основни части:

  • -информационна част;
  • -тренинг част;
  • -практически ориентирана част.

  Осъществяване на тренинг сесиите

  • - Провеждането на тренинг сесиите ще бъде поверено в ръцете на членовете на екипа на ЕЦИ, които ще изпълняват ролята на лектори и модератори;
  • - Лекционно-информационна част ще се осъществи от лекторите/модераторите в началния етап на тренинг сесията;
  • - Практически ориентирана част на тренинга ще се осъществява съвместно с обучаемите;
  • - Обученията ще се провеждат в залата на Единен център за иновации на БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26 Б.

  На 15.02.2024 г. (четвъртък), от 13.30 часа, съвместно с колеги от Институт за изследване на населението и човека на БАН, ще се проведе първото обучение на тема „Комуникационни умения в кроскултурна среда“.

  За участие е необходимо да бъде направена регистрация на адреса по-долу, за по-лесна комуникация с участниците и изпращане на материали:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Ob2egBKXZNBDr5gS-xZBltjYeku93e7sJ43bUHPiwKG28A/viewform?usp=sharing

  Препоръчително е поне един представител на организация да премине през целия курс на обученията, за да се формира основна база от познания и умения.

  Програма по теми и индикативни дати за останалите обучения: тук

  С уважение,

  Екип на ЕЦИ-БАН

     Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер

  ПРОИНО

  Банер