• raptorrent.com
 •  
  Начало Новини ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУСНА В ДЕЙСТВИЕ ПЛАТФОРМА СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПУСНА В ДЕЙСТВИЕ ПЛАТФОРМА СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  Е-поща Печат

  На 24 март 2021 Европейската комисия пусна в действие Open Research Europe — платформа за публикуване на научни изследвания, която ще бъде достъпна за всеки. Посредством тази платформа ще се представят резултатите от научните изследвания, финансирани по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г. „Хоризонт Европа“, както и по предшестващата я програма „Хоризонт 2020“. Open Research Europe ще осигури както за изследователите, така и за гражданите безплатен достъп до най-новите научни открития. Тя пряко ще спомогне да се отстранят някои от най-големите трудности, често съпровождащи публикуването на научни резултати, каквито са например забавянията, пречките пред повторното използване на резултатите и високите разходи. Платформата е незадължителна услуга за бенефициерите на програмите „Хоризонт Европа“ и Хоризонт 2020, благодарение на която те ще могат да изпълняват свързаното с финансирането изискване за незабавен свободен достъп, без това да означава разходи за тях.

  На разположение на научната общност вече са представени около 40 научни труда от разнообразни изследователски области. Подкрепа за отворената наука и прозрачността при публикуването на научни резултати В своето съобщение Ново eвропейско научноизследователско пространство за научни изследвания и иновации Комисията представи Open Research Europe като платформа за публикуване със свободен достъп за научни изследвания, финансирани по програмите „Хоризонт 2020“и „Хоризонт Европа“ във всички области на природните, точните, обществените и хуманитарните науки, технологиите и изкуствата. Освен че ще допринася за бързото и икономично публикуване със свободен достъп, Open Research Europe ще улесни бенефициерите на програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“ при изпълнението на изискванията за свободен достъп, с които е обвързано финансирането: незабавен свободен достъп, който е задължително условие при „Хоризонт Европа“, и автоматично предаване в хранилище с общо предназначение (за сравнение: при „Хоризонт 2020“ се допускаше забрана за разпространение, която трае 6—12 месеца). Open Research Europe ще предложи на изследователите място за публикуване, където те да споделят бързо своите резултати и идеи, и ще улесни откритите и конструктивни дебати помежду им. Платформата разполага с широк набор от показатели за измерване на научното и общественото въздействие на публикуваните статии и предоставя информация за тяхното използване, както и за повторната им употреба. Поемайки нова роля, Комисията възнамерява да даде пример за активна подкрепа за практиките на отворената наука и за поощряване на прозрачността в процеса на публикуване. Тя желае да вдъхнови други финансиращи субекти (особено на национално равнище) да я последват. Като интегрира Open Research Europe в „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“, Комисията издига на нова висота новаторските решения в научното общуване. Контекст Понастоящем 91 % от всички публикации и 95 % от всички рецензирани публикации, финансирани чрез „Хоризонт 2020“, са със свободен достъп, което е изключително висок дял в световен мащаб. Комисията се ръководи от амбициозния стремеж всички научни публикации, произтичащи от финансираните от нея научни изследвания, да са със свободен достъп. Целта при „Хоризонт Европа“по-специално е публикациите да бъдат свободно достъпни от момента на публикуването им — нещо, което платформата позволява. Отворената наука е подход, който се основава на отворени съвместни дейности и систематичен обмен на знания и инструменти възможно най-рано и най-широко в научноизследователския процес. Този подход засилва ефикасността и творческото начало в системите за научни изследвания и иновации, извежда на челно място високите постижения и укрепва доверието на обществото в науката. Това се дължи на факта, че отварянето и обменът на резултати и данни от изследвания, създаването на възможности за повторното им използване и възпроизвеждане и предоставянето на достъп до научноизследователски инфраструктури създават основа за партньорска проверка и научен дебат, което осигурява качество и ефикасност при по-нататъшното прецизиране на научни тези, анализи и иновации. Действията на ЕС срещу пандемията от коронавирус показаха, че отворената наука има огромен потенциал за засилване на сътрудничеството и че незабавният свободен достъп до публикации и данни е от решаващо значение за подпомагане на изследователите при разработването на нови лечения, диагностика и ваксини. Open Research Europe представлява следваща крачка в този процес. Комисията обяви търг за тази услуга и нае за нейната реализация опитния изпълнител F1000 Research.

  За повече информация

  Платформа за публикации Open Research Europe

  Документи за публичния търг F1000 Research

  Ново eвропейско научноизследователско пространство за научни изследвания и иновации Европейска платформа за данни за COVID-19

   

  Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер

  ПРОИНО

  Банер