• raptorrent.com
 •  
  Начало Новини
  Новини


  Използване на аерокосмическите технологии за мониторинг на природни бедствия и аварии и околната среда

  Е-поща Печат

  На 01 февруари 2023 г. в конферентната зала на Единния център за иновации (ЕЦИ) на БАН се проведе хибридна информационна сесия: Използване на аерокосмическите технологии за мониторинг на природни бедствия и аварии и околната среда, организирана от Центърът за национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) – БАН, съвместно с ЕЦИ – БАН. Участваха над 60 души онлайн и присъствено.

  Информационната сесия се проведе в рамките на Годишна конференция на ЦИНСО-БАН на тема: „Устойчивост на критичната инфраструктура – изследвания и технологии”, отбелязваща 20 години от създаването на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) - БАН, поставяйки актуалните въпроси за използването на перспективни технологии, за оценка на риска, защита и устойчивост на критичната инфраструктура.

  Сесията беше открита от г-н Камен Илиев, директор на ЦИНСО, а приветсвие към участниците отправи г-н Еманюел Пажо, главен секретар на ЕARSC. Г-н Марин Пандев, директор на ЕЦИ – БАН, представи Центъра като партньор за връзката между науката и бизнеса.

  По време на сесията беше предоставена информация на българските институции (държавна администрация, публични и научни организации) за възможностите за използване на данни, получени от дистанционно наблюдение на Земята чрез практически примери за мониторинг на природни бедствия и аварии, околна среда, земеделие и др. по проект по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 - „e-shape“. Представени бяха разработените пилотни приложения, насочени към обществените предизвикателства, насърчаване предприемачеството и в подкрепа на устойчивото развитие:

  • Пилотен проект “Agro Industry”
  • Пилотен проект “GEOSS for Disasters in Urban Environment”
  • Пилотен проект “Assessing Geo-hazard vulnerability of Cities and Critical Infrastructures”

  Tяхното внедряване се координира от двете най-значимите организации по отношение на космическите дейности в Европа: EURISY и EARSC, чийто специалисти участваха в сесията.

   

  ПРЕХОДНИЯТ ПЕРИОД КЪМ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕДИННИЯ ПАТЕНТ НА ЕС ЗАПОЧНА ОТ НАЧАЛОТО НА 2023 Г.

  Е-поща Печат

  За да подкрепи потребителите за ранно приемане на единния патент, Европейското патентно ведомство въвежда две преходни мерки, приложими към заявките за европейски патент, достигнали крайната фаза на процедурата по патентоване:

  • заявителите могат да подават заявления за единен ефект на своята патентна закрила за голяма част от територията на ЕС,
  • както и за отлагане на решението за издаване на европейски патент, с цел да се възползват от единния ефект своевременно.

  Заявителите могат да се възползват от тези възможности преди влизането в действие на системата за единен патент на ЕС, т.е. още от 1 януари 2023 г.

  Предимството на единния патент е, че той ще позволи валидиране на патентната закрила едновременно за много страни от ЕС (първоначално за 17 държави, а в последствие и за останалите, след съответните присъединяване и ратификация от тяхна страна), като алтернатива на необходимото до момента валидиране на европейския патент държава по държава, съпроводено с високи разходи за превод на документацията и заплащане на отделни такси на националните патентни ведомства.

  Официалните формуляри за подаването на заявленията, посочени по-горе, са достъпни на страницата на Европейското патентно ведомство. Освен началото на системата на единния патент на ЕС, 1 юни 2023 г. е датата, на която ще започне да функционира и Единният патентен съд. Двете събития ще поставят основите на нова епоха в патентната закрила в Европа. Наскоро Единният патентен съд съобщи, че преходният период към началото на неговото функциониране ще започне на 1 март 2023 г., за да могат потребителите да се подготвят по-добре да отговорят на строгите изисквания за автентификация за достъп до неговата система за управление на дела, както и за да подписват документи.

  Вижте тук и тук за повече информация по темата. Видео с кратка информация за единния патент можете да видите тук. Повече за единния патент на ЕС можете да прочетете тук.

   

  ПОКАНА за Национален информационен ден за Работна програма 2023 – 2024 на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“

  Е-поща Печат

  Министерството на образованието и науката и дирекция „Наука“, в ролята си на национално координиращо звено на националната контактна мрежа по Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (ХЕ), Ви канят на Национален информационен ден, посветен на новостите в Рамковата програма ХЕ и Работната програма за периода 2023 – 2024 г.

  Националният информационен ден ще бъде проведен на 26.01.2023 г., в София Тех Парк форум „Джон Атанасов“, зала 2, от 12.30 до 17.00 ч., както и хибридно.

  Изисква се регистрация на електронния формуляр: https://edu-box.mon.bg/login.aspx?meet=22074439202127

  Програма: тук.

   

  ПОКАНА за КРЪГЛА МАСА

  Е-поща Печат

  ПОКАНА за КРЪГЛА МАСА

  „Трансдисциплинарност в науката, бизнеса и образованието“

  14.12.2022 г., 13.00 часа,

  ЕЦИ-БАН, гр. София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26Б

  ОНЛАЙН

  НА АДРЕС:

  https://us06web.zoom.us/j/81363599586?pwd=dXFISHV3K2Z4NzVoZTBEdlJLeXdrdz09

  Единният център за иновации на БАН има удоволствието да Ви покани да участвате в събитие на което ще бъде обсъдена концепцията за „трансдисциплинарност“ като интегративна изследователска стратегия, която се стреми да разбере нови знания от диалога между две или повече дисциплини. Един подход, който е ориентиран към конкретни реални проблеми. Каква е разликата между трансдисциплинарния и интердисциплинарния подход?

  Основната цел на кръглата маса е да предостави форум за дискусия и споделяне на добри практики като събере на едно място всички заинтересовани от темата страни.

  Гост: проф. д-р Димитър Христозов, Американски университет, Благоевград. Проф. Христозов е сред основателите на Института по науката за информиране в Санта Роза, Калифорния, САЩ, на Българското статистическо дружество, както и на Българската асоциация за работа от разстояние. Проф. Христозов има над 30 години академичен опит в областите: компютърни науки, информационни системи, приложна статистика, управление на качеството, консултиране и информационно брокерство.

  Събитието се организира в рамките на Европейска нощ на учените (K-TRIO - 101061564) и Enterprise Europe Network – България (InnoForward - 101052626) към Единния център за иновации на БАН.

  а участие в събитието е необходимо да бъде направена регистрация на адрес:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSI3VYfpD01X9f6QLd99O95K__L6j7L4GB2mExDqd5LBej0Q/viewform?usp=sf_link

  Поканата можете да изтеглите тук.

   

  ОСЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ

  Е-поща Печат

  Иновациите в подкрепа на дигитален и зелен преход

  7 декември 2022 г. | 10:30 ч. | София Хотел Балкан

  Вижте поканата през Вашия браузър

  Регистрация

  Форумът ще очертае предизвикателствата и възможностите пред България за постигане на устойчиво развитие, дигитален и зелен преход чрез иновации. Ще бъдат представени изводите и препоръките от доклада Иновации.бг 2022, който дава ежегодна оценка на иновационния потенциал на българската икономика.

  По време на Форума ще бъдат отличени победителите в Националния конкурс „Иновативно предприятие на годината“ 2022.

  Форумът е най-представителната национална иновационна платформа за сътрудничество между фирмите и научните среди, български и чуждестранни организации, насочена към стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на българските фирми чрез внедряване на нови технологии, производство на нови изделия и продукти и коопериране с европейски партньори.

  Програма

  Говорители:

  • Огнян Шентов, Председател, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
  • Румен Радев, Президент на Република България
  • Руслан Стефанов, Координатор на група Иновации.бг, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
  • Тодор Младенов, Изпълнителен директор, "София Тех Парк" АД
  • Златина Маринова, Ръководител "Изследователски проекти", Онтотекст
  • д-р Пламен Иванов, Управляващ партньор, Гамифино
  • Александра Велкова, Изпълнителен директор, Атлас Агро Сайънс
  • Никола Янков, Управляващ партньор, Експат Капитал

   

  Модератор: Теодора Лапшова, автор и сценарист на предаването "Иновативно", Българска национална телевизия

     Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер

  ПРОИНО

  Банер