Отчети на БАН 2011 - Готови за стопанска реализация научни продукти

Печат

Както всяка година, и през 2012, Българската академия на науките публикува своите отчети. Вижте на http://www.bas.bg/fce/001/0003/files/OTCET_BAN_2011.pdf. Отчетът предлага и „Готови за стопанска реализация научни продукти” – Приложение 3. Вижте тук...

Част от продуктите са договорени предварително. Друга част са разработки, които не са пряко поръчани и може би още не са намерили стопанска реализация. Ако в следващия списък има интересни за Вашата дейност теми, свържете се с нас и ние, от ЕЦИ, ще Ви помогнем.