Обекти на индустриалната собственост: Географски означения

Print
There are no translations available.

Под географско означение се разбира наименование за произход и географско указание.