Обекти на индустриалната собственост: Породи животни

Print
There are no translations available.

Като нови породи животни могат да бъдат защитени създадени или открити и разработени породи, линии и хибриди селскостопански животни, независимо от метода на получаването им.