European Innovation Council стартира основните си схеми за финансиране на иновации с потенциал за световните пазари

Print
There are no translations available.

На 1 март 2022 г. Европейската комисия откри възможности за финансиране на стойност над 1,7 милиарда евро в рамките на Европейския съвет за иновации (European Innovation Council). Това отваряне е след приемането на работната програма на EIC за 2022 г.

Откритите покани предлагат възможности за финансиране за:

EIC Accelerator предоставя значителна финансова подкрепа за най-иновативните европейски компании чрез смесено финансиране (blended funding), включващо грант и инвестиции:

Кандидатите за EIC Accelerator смесено финансиране могат да изберат да заявят само инвестиционния компонент.

Допълнителна информация с препраткa към основни ресурси

Можете да получите допълнителна информация от Информационният ден за схемите за финансиране в YouTube.