• raptorrent.com
 •  
  Home News ПРЕХОДНИЯТ ПЕРИОД КЪМ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕДИННИЯ ПАТЕНТ НА ЕС ЗАПОЧНА ОТ НАЧАЛОТО НА 2023 Г.

  ПРЕХОДНИЯТ ПЕРИОД КЪМ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЕДИННИЯ ПАТЕНТ НА ЕС ЗАПОЧНА ОТ НАЧАЛОТО НА 2023 Г.

  E-mail Print
  There are no translations available.

  За да подкрепи потребителите за ранно приемане на единния патент, Европейското патентно ведомство въвежда две преходни мерки, приложими към заявките за европейски патент, достигнали крайната фаза на процедурата по патентоване:

  • заявителите могат да подават заявления за единен ефект на своята патентна закрила за голяма част от територията на ЕС,
  • както и за отлагане на решението за издаване на европейски патент, с цел да се възползват от единния ефект своевременно.

  Заявителите могат да се възползват от тези възможности преди влизането в действие на системата за единен патент на ЕС, т.е. още от 1 януари 2023 г.

  Предимството на единния патент е, че той ще позволи валидиране на патентната закрила едновременно за много страни от ЕС (първоначално за 17 държави, а в последствие и за останалите, след съответните присъединяване и ратификация от тяхна страна), като алтернатива на необходимото до момента валидиране на европейския патент държава по държава, съпроводено с високи разходи за превод на документацията и заплащане на отделни такси на националните патентни ведомства.

  Официалните формуляри за подаването на заявленията, посочени по-горе, са достъпни на страницата на Европейското патентно ведомство. Освен началото на системата на единния патент на ЕС, 1 юни 2023 г. е датата, на която ще започне да функционира и Единният патентен съд. Двете събития ще поставят основите на нова епоха в патентната закрила в Европа. Наскоро Единният патентен съд съобщи, че преходният период към началото на неговото функциониране ще започне на 1 март 2023 г., за да могат потребителите да се подготвят по-добре да отговорят на строгите изисквания за автентификация за достъп до неговата система за управление на дела, както и за да подписват документи.

  Вижте тук и тук за повече информация по темата. Видео с кратка информация за единния патент можете да видите тук. Повече за единния патент на ЕС можете да прочетете тук.

   

  Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Banner

  Researchers' Night

  Banner

  ПРОИНО

  Banner