• raptorrent.com
 •  
  Home News Използване на аерокосмическите технологии за мониторинг на природни бедствия и аварии и околната среда

  Използване на аерокосмическите технологии за мониторинг на природни бедствия и аварии и околната среда

  E-mail Print
  There are no translations available.

  На 01 февруари 2023 г. в конферентната зала на Единния център за иновации (ЕЦИ) на БАН се проведе хибридна информационна сесия: Използване на аерокосмическите технологии за мониторинг на природни бедствия и аварии и околната среда, организирана от Центърът за национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) – БАН, съвместно с ЕЦИ – БАН. Участваха над 60 души онлайн и присъствено.

  Информационната сесия се проведе в рамките на Годишна конференция на ЦИНСО-БАН на тема: „Устойчивост на критичната инфраструктура – изследвания и технологии”, отбелязваща 20 години от създаването на Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана (ЦИНСО) - БАН, поставяйки актуалните въпроси за използването на перспективни технологии, за оценка на риска, защита и устойчивост на критичната инфраструктура.

  Сесията беше открита от г-н Камен Илиев, директор на ЦИНСО, а приветсвие към участниците отправи г-н Еманюел Пажо, главен секретар на ЕARSC. Г-н Марин Пандев, директор на ЕЦИ – БАН, представи Центъра като партньор за връзката между науката и бизнеса.

  По време на сесията беше предоставена информация на българските институции (държавна администрация, публични и научни организации) за възможностите за използване на данни, получени от дистанционно наблюдение на Земята чрез практически примери за мониторинг на природни бедствия и аварии, околна среда, земеделие и др. по проект по програмата на ЕС за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 - „e-shape“. Представени бяха разработените пилотни приложения, насочени към обществените предизвикателства, насърчаване предприемачеството и в подкрепа на устойчивото развитие:

  • Пилотен проект “Agro Industry”
  • Пилотен проект “GEOSS for Disasters in Urban Environment”
  • Пилотен проект “Assessing Geo-hazard vulnerability of Cities and Critical Infrastructures”

  Tяхното внедряване се координира от двете най-значимите организации по отношение на космическите дейности в Европа: EURISY и EARSC, чийто специалисти участваха в сесията.

   

  Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Banner

  Researchers' Night

  Banner

  ПРОИНО

  Banner