• raptorrent.com
  •  
    Home News ДО ДИРЕКТОРИТЕ И НАУЧНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА ПНЗ-БАН

    ДО ДИРЕКТОРИТЕ И НАУЧНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА ПНЗ-БАН

    E-mail Print
    There are no translations available.

    Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

    УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

    Имаме удоволствието да Ви информираме, че екипът на ЕЦИ-БАН планира да проведе серия от обучения, която е насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките. Провеждането на обученията са в изпълнение на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, Договор за финансиране № ПВУ-1/14.07.2023 г. (BG-RRP-2.008-0001-C01) „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“.

    Целта на обучителните сесии е да подпомогне участниците за повишаване ефективността на научноизследователския процес и проектните дейности с помощта на участие в обменни програми, както и в съвместни проекти с европейски партньори. Фокусът е постигане на конкретни резултати, които да подпомогнат участниците в научноизследователската и развойна дейност от БАН, да оптимизират и рационализират дейности, свързани със:

    1. Подобряване на т.нар. меки или генерични умения, свързани с личностните и междуличностните характеристики на участниците в дейността на изследователските и научните екипи, с цел успешно осъществяване на проектна дейност;
    2. Защита на интелектуалната собственост и комерсиализация на резултатите от приложните научни изследвания;
    3. Комерсиализация на резултатите от приложните научни изследвания, технологичен трансфер и участие в делови срещи. Създаване на spin-off компания;
    4. Модели за управление на проекти, включително и адаптиране на съществуващите бизнес модели за комерсиализиране на резултатите от приложната научна и развойна дейност;
    5. Инструменти за финансиране на научни изследвания и иновации в рамките на европейските програми и проекти, финансиране с рисков (венчър) капиталов ресурс и т.нар. бизнес ангели.

    Форматът на тренинг сесиите е основан на комбиниране на три основни части:

    • -информационна част;
    • -тренинг част;
    • -практически ориентирана част.

    Осъществяване на тренинг сесиите

    • - Провеждането на тренинг сесиите ще бъде поверено в ръцете на членовете на екипа на ЕЦИ, които ще изпълняват ролята на лектори и модератори;
    • - Лекционно-информационна част ще се осъществи от лекторите/модераторите в началния етап на тренинг сесията;
    • - Практически ориентирана част на тренинга ще се осъществява съвместно с обучаемите;
    • - Обученията ще се провеждат в залата на Единен център за иновации на БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26 Б.

    На 15.02.2024 г. (четвъртък), от 13.30 часа, съвместно с колеги от Институт за изследване на населението и човека на БАН, ще се проведе първото обучение на тема „Комуникационни умения в кроскултурна среда“.

    За участие е необходимо да бъде направена регистрация на адреса по-долу, за по-лесна комуникация с участниците и изпращане на материали:

    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Ob2egBKXZNBDr5gS-xZBltjYeku93e7sJ43bUHPiwKG28A/viewform?usp=sharing

    Препоръчително е поне един представител на организация да премине през целия курс на обученията, за да се формира основна база от познания и умения.

    Програма по теми и индикативни дати за останалите обучения: тук

    С уважение,

    Екип на ЕЦИ-БАН

     

    Bulgarian Academy of Sciences

    Banner

    Enterprise Europe Network

    Banner

    ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

    Banner

    Researchers' Night

    Banner

    ПРОИНО

    Banner