• raptorrent.com
 •  
  Home News
  News


  ДО ВСИЧКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ПНЗ-БАН Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

  E-mail Print
  There are no translations available.

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  Единният център за иновации има удоволствието да Ви покани на обучение на тема „Комерсиализация и технологичен трансфер на резултатите от приложните научни изследвания, участие в делови срещи. Създаване на spin-off компания между ПНЗ и научен екип“, третото от поредицата обучения, които екипът ни ще реализира, като част от дейностите в изпълнение на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, Договор за финансиране № ПВУ-1/14.07.2023 г. (BG-RRP-2.008-0001-C01) „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“.

  Обучението ще се проведе на 27.03.2024 г. (сряда), от 10.30 часа, в залата на Единен център за иновации на БАН - ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26 Б.

  Комерсиализацията и трансферът на технологии от изследователската и развойна дейност са от съществено значение за икономически и научен растеж, ускоряване на иновационния капацитет на БАН и развитие на предприемаческия дух.

  Целта на настоящото обучение е да се покажат стъпките към превръщането на научните технологии на институтите на БАН, в ключов фактор за привличането на инвестиции и партньорства с индустрията и бизнеса. Ще бъдат предоставени и практически насоки за създаване на spin-off компания между ПНЗ и научен екип от същата организация. Тези процеси не само ще подкрепят научната общност, но и ще допринесат за общото благосъстояние и иновационния потенциал на БАН и страната.

  За участие е необходимо да бъде направена регистрация на адреса по-долу, за по-лесна комуникация с участниците и изпращане на материали:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq4N8EP_4LeRoVvw5efo_JcQvV3-Zdy3ia0rNg3ZF8oTVfqg/viewform?usp=sf_link

  Препоръчително е поне един представител на организация да премине през целия курс на обученията, за да се формира основна база от познания и умения.

  С уважение,
  Екип на ЕЦИ-БАН

   

  ДО ВСИЧКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ПНЗ-БАН Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

  E-mail Print
  There are no translations available.

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате във второто обучение на тема „Използване на обектите на интелектуална собственост за осъществяване на технологичен трансфер: лицензиране, продажба, внедряване“, което ще се проведе на 07.03.2024 г. (четвъртък), от 10.00 часа, в залата на Единен център за иновации на БАН - ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26 Б.

  Обучението е насочено към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките и реализацията му е част от дейностите в изпълнение на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, Договор за финансиране № ПВУ-1/14.07.2023 г. (BG-RRP-2.008-0001-C01) „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“.

  За участие е необходимо да бъде направена регистрация на адреса по-долу, за по-лесна комуникация с участниците и изпращане на материали:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftgMuD8UY_GHMdxll8DJD38es9U9Ac-NXf_dK7VEs82V6NgQ/viewform?usp=sharing

  Препоръчително е поне един представител на организация да премине през целия курс на обученията, за да се формира основна база от познания и умения.

  С уважение,

  Екип на ЕЦИ-БАН

   

  ДО ДИРЕКТОРИТЕ И НАУЧНИТЕ СЕКРЕТАРИ НА ПНЗ-БАН

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

  УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

  Имаме удоволствието да Ви информираме, че екипът на ЕЦИ-БАН планира да проведе серия от обучения, която е насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките. Провеждането на обученията са в изпълнение на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, Договор за финансиране № ПВУ-1/14.07.2023 г. (BG-RRP-2.008-0001-C01) „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“.

  Целта на обучителните сесии е да подпомогне участниците за повишаване ефективността на научноизследователския процес и проектните дейности с помощта на участие в обменни програми, както и в съвместни проекти с европейски партньори. Фокусът е постигане на конкретни резултати, които да подпомогнат участниците в научноизследователската и развойна дейност от БАН, да оптимизират и рационализират дейности, свързани със:

  1. Подобряване на т.нар. меки или генерични умения, свързани с личностните и междуличностните характеристики на участниците в дейността на изследователските и научните екипи, с цел успешно осъществяване на проектна дейност;
  2. Защита на интелектуалната собственост и комерсиализация на резултатите от приложните научни изследвания;
  3. Комерсиализация на резултатите от приложните научни изследвания, технологичен трансфер и участие в делови срещи. Създаване на spin-off компания;
  4. Модели за управление на проекти, включително и адаптиране на съществуващите бизнес модели за комерсиализиране на резултатите от приложната научна и развойна дейност;
  5. Инструменти за финансиране на научни изследвания и иновации в рамките на европейските програми и проекти, финансиране с рисков (венчър) капиталов ресурс и т.нар. бизнес ангели.

  Форматът на тренинг сесиите е основан на комбиниране на три основни части:

  • -информационна част;
  • -тренинг част;
  • -практически ориентирана част.

  Осъществяване на тренинг сесиите

  • - Провеждането на тренинг сесиите ще бъде поверено в ръцете на членовете на екипа на ЕЦИ, които ще изпълняват ролята на лектори и модератори;
  • - Лекционно-информационна част ще се осъществи от лекторите/модераторите в началния етап на тренинг сесията;
  • - Практически ориентирана част на тренинга ще се осъществява съвместно с обучаемите;
  • - Обученията ще се провеждат в залата на Единен център за иновации на БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26 Б.

  На 15.02.2024 г. (четвъртък), от 13.30 часа, съвместно с колеги от Институт за изследване на населението и човека на БАН, ще се проведе първото обучение на тема „Комуникационни умения в кроскултурна среда“.

  За участие е необходимо да бъде направена регистрация на адреса по-долу, за по-лесна комуникация с участниците и изпращане на материали:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Ob2egBKXZNBDr5gS-xZBltjYeku93e7sJ43bUHPiwKG28A/viewform?usp=sharing

  Препоръчително е поне един представител на организация да премине през целия курс на обученията, за да се формира основна база от познания и умения.

  Програма по теми и индикативни дати за останалите обучения: тук

  С уважение,

  Екип на ЕЦИ-БАН

   

  NCP_WIDERA.NET грантове

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Министерството на образованието и науката обявява грантове за финансиране на участието на български учени и експерти в тематични партньорски събития по клъстерите от стълб II на РП Хоризонт Европа, в рамките на проект NCP_WIDERA.NET.

  Целта на тази мярка е да се насърчи участието на български организации в конкурси за проектни предложения по шестте клъстера от стълб II на РП Хоризонт Европа.

  Грантовете ще са в размер до 1 000 евро за едно събитие (50% авансово финансиране + последващо възстановяване на останалите разходи на база реално извършени разходи).

  Организацията на самото пътуване, закупуването на самолетни билети, резервация на хотел и други логистични детайли се организират от съответния участник.

  За повече информация ТУК.

   

  Единният център за иновации на БАН награди с менторство две от иновативните компании, отличени в 19-то издание на конкурса „Иновативно предприятие на годината“, част от Националния иновационен форум „Иновации и устойчив растеж“

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Българският еврокомисар Илиана Иванова и министър-председателят акад. Николай Денков връчиха наградите на 10 компании, отличени в 19-то издание на конкурса „Иновативно предприятие на годината. В рамките на Национален иновационен форум „Иновации и устойчив растеж“ над 200 представители на властта, бизнеса, научните среди и медиите приветстваха победителите и се започнаха с годишния доклад Иновации.бг, който разглежда на фокус отбранителната промишленост.

  Барин Спортс АД и Бизпортал АД получиха почетните статуетки в категорията „Пазарно лидерство“. Две фирми са победители в още една категория – „Зелена иновация“. Това са Балевски и Киров ООД и Ню Енерджи Тех ЕООД.

  Още 6 компании получиха награди. Винарска изба Царина ЕООД взе приза за иновативно новостартирало предприятие. Лулис Мел България спечели наградата за „Иновативен мениджмънт“. ГИГА АУТОМАТА ООД победи в категория „Дигитална транформация“. Журито отличи Зекенг АД за иновация в креативните индустрии. Аутро България ЕООД взе приза за социална иновация. Алгая ООД под марката (Водорасло) спечели в категорията „Иновация за качество на живот“.

  Другите финалисти в конкурса са: Био Бенямин ООД, Биофарма Лабораторис ЕООД, МайндФит, Хомо Деус ЕООД, Фуудобокс 2021 ООД, Експериментално конструкторско бюро „Фотоника“ ООД, Гамифино ООД, Рентроникс АД, Мултитест ООД, ЛогиСофт ЕООД и Мелексис България ЕООД. (Повече информация за победителите и финалистите четете в приложения каталог)

  Победителите бяха определени от 18-членно жури с представители на бизнеса, академичните среди, държавната администрация, финансовия сектор, и медии. От постъпилите над 100 кандидатури финалистите са 21 фирми. Всички те получават правото да използват утвърдената марка „Високи постижения в иновациите“ / ’Excellence in Innovation’ на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. За първа година партньорите на конкурса получиха и допълнителни награди.

  Винарска изба Царина печели едногодишно членство и менторство в Клъстер Изкуствен Интелект България. Аутро България ЕООД Спечели едногодишно членство и менторство в Биотехнологичен и Здравен Клъстер България. Издателство за специализирана техническа периодика TLL Media връчи 2 специални награди – на ЛогиСофт ЕООД и на Ню Енерджи Тех ЕООД. Единен център за иновации на БАН награди с менторство Барин Спортс АД и Балевски и Киров ЕООД. Мелексис България ЕООД получи едногодишно членство в ПАРАи. Барин Спорт получи и медиен пакет от Lider.bg. София Тех Парк отличи с менторство и бизнес подкрепа Ню Енерджи Тех ЕООД.

     Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Banner

  Researchers' Night

  Banner

  ПРОИНО

  Banner