• raptorrent.com
 •  
  Начало Новини
  Новини


  Покана за четвърто издание на форум „Наука за бизнес“ с нетуъркинг, 11 юни 2024 г., зала „Витоша“, Интер Експо Център в гр. София

  Е-поща Печат

  Banner

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Единният център за иновации на БАН има удоволствието да Ви покани на четвъртото издание на форум „Наука за бизнес“ с нетуъркинг, което ще се проведе на 11 юни 2024 г., от 12.00 часа, в зала „Витоша“, Интер Експо Център, гр. София.

  В резултат на съвместните усилия за ускоряване на взаимодействието между българската наука и бизнес средите, както и вече изграденото добро сътрудничество между Българската академия на науките (БАН) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), двете институции си поставят задачата за четвърта поредна година да срещнат българските предприемачи с постиженията на научните среди.

  В рамките на проявата ще бъдат представени добри практики и примери за партньорство между БАН и бизнеса в разработване на съвместни проекти. Науката, в лицето на Академията и нейните научноизследователски институти, ще представи на бизнеса работещи научни открития и продукти, създадени в нейните институти и лаборатории и как тези продукти или решения са се наложили на пазара и в практиката. Събитието ще насочи общественото внимание върху значимостта на научните изследвания и ролята им за повишаване на производителността и конкурентоспособността на българската икономика. Изследователите от БАН ще запознаят предприемачите с научно-приложни технологии, разработки и проекти, по които се работи в момента и за които има нужда от партньорство с бизнеса или други научни институции.

  Паралелно, в сградата ще има на разположение експо зона с индивидуални щандове с продукти и прототипи на последните разработки на БАН. Събитието ще завърши в неформална обстановка и с възможност за двустранни срещи.

  Допълнителна информация може да бъде получена от д-р Даниела Леви на тел. 02 971 47 23.

  Събитието се организира с подкрепата на ресорните министерства – Министерство на иновациите и растежа (МИР), Министерство на образованието и науката (МОН), както и Enterprise Europe Network към Единния център за иновации на БАН.

  При проявен интерес за участие следва в срок до 07 юни 2024 г. (вкл.) да бъде направена регистрация на адрес www.b2bconnect.bg

  Проект на програма на събитието: тук

  Финалната програма на събитието ще бъде изпратена допълнително на регистрираните участници.

  Участието в събитието е безплатно.

   

  Единен център за иновации на БАН и Център "Международно икономическо сътрудничество" при БСК, като част от мрежата EEN, имат удоволствието да поканят всички заинтересовани лица и организации, потенциални кандидати, на безплатно обучение на тема “ EIC Acce

  Е-поща Печат

  Събитието ще се проведе на 5 юни 2024 г., сряда, от 10.00 до 16.00 часа, в зала "Слънце" в сградата на БСК, на ул. Чаталджа 76 в София.

  Въпроси, които ще бъдат засегнати по време на обучението:

  • Какво e EIC? Какво търси?
  • Подходящи и неподходящи проекти
  • Процес на кандидатстване
  • Short application
  • Full application
  • Pitch deck/ video
  • Интервю
  • Често срещани грешки и добри примери

  Лектори: Теодора Сотирова и Христина Каспарян - национални контактни лица за EIC.

  Чрез EIC Accelerator Европейският съюз предлага на стартиращите предприятия и на малките и средните предприятия особено привлекателна и доходоносна форма на подкрепа. Одобрените кандидати получават финансиране в размер до 2,5 милиона евро и собствен капитал до 15 милиона евро.

  ЕIC Accelerator е насочен към амбициозни стартиращи предприятия и МСП, които работят по дълбокотехнологични иновации и имат за цел да ги пуснат на пазара в обозримо бъдеще.

  EIC Accelerator е предназначен да подкрепя високорискови иновативни проекти, които имат потенциала да променят значително международния пазар.

  РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ!

   

  ДО ВСИЧКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ПНЗ-БАН Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

  Е-поща Печат

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  Единният център за иновации има удоволствието да Ви покани на обучение на тема „Адаптиране на съществуващите бизнес модели за комерсиализиране на резултатите от приложната научна и развойна дейност. Pitch deck и презентационни умения“, последното от поредицата обучения, които екипът ни ще реализира, като част от дейностите в изпълнение на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, Договор за финансиране № ПВУ-1/14.07.2023 г. (BG-RRP-2.008-0001-C01) „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“.

  Обучението ще се проведе на 22.04.2024 г. (понеделник), от 13.30 часа, в залата на Единен център за иновации на БАН - ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26 Б.

  Адаптирането на съществуващите бизнес модели за комерсиализиране на резултатите от приложната научна и развойна дейност изисква комплексен подход, който обединява стратегическо планиране, иновативно мислене и ефективна комуникация. В този контекст, разработването на убедителен pitch deck и притежаването на отлични презентационни умения се превръщат в ключови елементи за успех. Успехът в този процес отваря врати към нови начини за комерсиализация, създава възможности за растеж и подпомага иновациите.

  Целта на обучението е да запознае участниците с основните правила за структуриране на въздействаща презентация и бизнес модел за комерсиализация на иновации.

  За участие е необходимо да бъде направена регистрация на адреса по-долу, за по-лесна комуникация с участниците и изпращане на материали:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC2aFeKgsc68E2N4jo1avIFW1SnkmwKrBfwCBzhvNxkbk1hg/viewform?usp=sf_link

  Препоръчително е поне един представител на организация да премине през целия курс на обученията, за да се формира основна база от познания и умения.

  С уважение,

  Екип на ЕЦИ-БАН

   

  ДО ВСИЧКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ПНЗ-БАН Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

  Е-поща Печат

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  Единният център за иновации има удоволствието да Ви покани на обучение на тема „Проектно финансиране на научни изследвания“, четвъртото от поредицата обучения, които екипът ни ще реализира, като част от дейностите в изпълнение на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, Договор за финансиране № ПВУ-1/14.07.2023 г. (BG-RRP-2.008-0001-C01) „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“.

  Обучението ще се проведе на 10.04.2024 г. (сряда), от 13.30 часа, в залата на Единен център за иновации на БАН - ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26 Б.

  Проектното финансиране на научни изследвания е важна инвестиция, която стимулира научния напредък и има потенциала да променя облика на бъдещето чрез научни открития и иновации. Финансирането осигурява на учените възможността да провеждат експериментални изследвания, които могат да доведат до нови технологии, методи или продукти.

  Целта на обучението е да се представят инструменти за финансиране на научни изследвания.

  За участие е необходимо да бъде направена регистрация на адреса по-долу, за по-лесна комуникация с участниците и изпращане на материали:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC2aFeKgsc68E2N4jo1avIFW1SnkmwKrBfwCBzhvNxkbk1hg/viewform?usp=sf_link

   

  ДО ВСИЧКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ОТ ПНЗ-БАН Серия от обучения насочена към всички заинтересовани лица и организации, в рамките на Българска академия на науките

  Е-поща Печат

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

  Единният център за иновации има удоволствието да Ви покани на обучение на тема „Комерсиализация и технологичен трансфер на резултатите от приложните научни изследвания, участие в делови срещи. Създаване на spin-off компания между ПНЗ и научен екип“, третото от поредицата обучения, които екипът ни ще реализира, като част от дейностите в изпълнение на проект „Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии“ към Националния план за възстановяване и устойчивост, Договор за финансиране № ПВУ-1/14.07.2023 г. (BG-RRP-2.008-0001-C01) „Надграждане на Единния център за иновации на БАН“.

  Обучението ще се проведе на 27.03.2024 г. (сряда), от 10.30 часа, в залата на Единен център за иновации на БАН - ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 26 Б.

  Комерсиализацията и трансферът на технологии от изследователската и развойна дейност са от съществено значение за икономически и научен растеж, ускоряване на иновационния капацитет на БАН и развитие на предприемаческия дух.

  Целта на настоящото обучение е да се покажат стъпките към превръщането на научните технологии на институтите на БАН, в ключов фактор за привличането на инвестиции и партньорства с индустрията и бизнеса. Ще бъдат предоставени и практически насоки за създаване на spin-off компания между ПНЗ и научен екип от същата организация. Тези процеси не само ще подкрепят научната общност, но и ще допринесат за общото благосъстояние и иновационния потенциал на БАН и страната.

  За участие е необходимо да бъде направена регистрация на адреса по-долу, за по-лесна комуникация с участниците и изпращане на материали:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq4N8EP_4LeRoVvw5efo_JcQvV3-Zdy3ia0rNg3ZF8oTVfqg/viewform?usp=sf_link

  Препоръчително е поне един представител на организация да премине през целия курс на обученията, за да се формира основна база от познания и умения.

  С уважение,
  Екип на ЕЦИ-БАН

     Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер

  ПРОИНО

  Банер