ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРТИ

Печат

Уважаеми дами и господа,

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството си на администратор на Националния иновационен фонд и във връзка с предстоящото обявяване на 13-та конкурсна сесия, отправя Покана за заявяване на интерес за участие в процедура за избор на независими експерти, които да извършват техническа оценка на постъпилите проектни предложения.

За повече информация: ТУК