• raptorrent.com
 •  
  Начало Програми
  Програми


  Overview of EU Funds for Research and Innovation

  Е-поща Печат

  SUMMARY

  European funding for research activities was envisaged in the first Community Treaties, related to coal and steel and nuclear energy, and was extended in the early 1980s with the establishment of a European framework programme for research. Research policy was subsequently progressively integrated in the Treaties, to become a shared competence between the European Union (EU) and its Member States.

  European funds for research and innovation activities are distributed between several interlinked EU programmes. For the current period (2014-20), the main programme, Horizon 2020 (the eighth framework programme for research and innovation) is fully dedicated to funding such activities across all policy fields. Sectoral programmes also fund research and innovation activities in the fields of space research (Copernicus, Galileo); nuclear energy (Euratom Research and Training Programme, International Thermonuclear Experimental Reactor); and coal and steel production. The European Structural and Investment Funds, implemented at regional level, can be used to support the development of research and innovation capacities at local levels.

  These programmes will provide a global estimated budget of more than €120 billion in EU funds to support research and innovation activities in the period 2014-20.

  Five other programmes are connected to, or impact on, research and innovation activities: COSME, Erasmus+, the Health programme, the Life programme and the Connecting Europe Facility.

  Overview of EU Funds for Research and Innovation: Download

   

  Програма LIFE 2014-2020. Възможности за сътрудничество между наука и бизнес.

  Е-поща Печат

  Единният център за иновации проведе на 12.09.2014 съвместно с консултантската организация Епсилон-България семинар в залата на Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН. Там се събраха представители на академичната общност и бизнеса, за да се запознаят с основните подпрограми и приоритетни области на програма LIFE на ЕС и със съпоставките й с Хоризонт 2020. Насочена към опазването на околната среда, програмата, която ЕС развива от 1992 г., в започващия програмен период ще подкрепя проекти с обща стойност 3,46 млрд. евро. Резултати от LIFE 2014-2020 ще могат да се доразвиват в приоритетните области на Хоризонт 2020. Под егидата на Заместник-председателя на БАН член-кор. Николай Милошев, и.д. Директор на ЕЦИ, както и на проф. Марк Боназунтас, основател и научен ръководител на Групата Епсилон, бяха представени темите:

  - „Въведение в Програма LIFE“ и „Разлики спрямо Хоризонт 2020“ – от г-жа Цвета Димитрова, ръководител международни проекти в Епсилон-България;

  - „Програма LIFE в Гърция“ – от г-н Джордж Протопапас - национално контактно лице за LIFE, Гърция;

  - „Добри практики по Програма LIFE в Гърция“ – от г-н Алкиш Астякопулос, Епсилон Интернешънъл.

  Подчертано беше слабото до момента участие на България с проекти LIFE и значителната активност на екипи от Италия, Испания и Гърция, осъществявали проекти на стойност над 80% от разпределения до сега общ бюджет; проектите са били с усреднена стойност около 2 млн. евро. Тъй като резултатите им са повече от окуражителни, лекторите заявиха очаквана продължаваща активност.

  Затруднения в научната общност у нас могат да се очакват по линия на съфинансирането. В периода 2014-2017 г. то е 40%, а в края, т.е. между 2017 и 2020 г., ще се покачи до 45%. Безвъзмездната помощ може да се увеличи до 75 % когато проектът е съсредоточен върху конкретни мерки за опазване на приоритетни биологични видове или местообитания и до 100 % от допустимите разходи за проектите за изграждане на капацитета за държавите членки на ЕС.

  Програма LIFE 2014-2020 е eдинственият инструмент на ЕС, посветен изцяло на околната среда. В обхвата на програмата попадат повечето политики  в областта на  околната среда, както и действията във връзка с климата. Няма заложен минимален брой на бенефициентите и няма изискване за транснационалност, но се насърчават транснационалните проекти.

  Видове проекти:

  • пилотни - прилагат нов технически похват или метод, предлагат потенциални ползи в областта на околната среда и климата, различни от настоящите, най-добри практики; могат да бъдат прилагани в по-голям мащаб при сходни ситуации;

  • демонстрационни - осъществяват на практика, изпитват, оценяват и разпространяват действия, методики или подходи, които са нови или неизвестни в географския, екологичния или социално-икономическия контекст, и които може да се приложат при подобни обстоятелства другаде;

  • проекти с най-добра практика - прилагат подходящи, разходоефективни и съвременни техники, методи и подходи, като се взема предвид специфичният контекст на проекта;

  • проекти за информация, осведоменост и разпространяване - подкрепа на комуникацията, разпространението на информация и повишаването на осведомеността в областите на двете подпрограми;

  • подготвителни проекти, проекти за техническа помощ, проекти за изграждане на капацитет.

  Поради интереса на участниците към LIFE 2014-2020 беше изразено намерение за последващо практическо сътрудничество между ЕЦИ и Епсилон-България, посветено на LIFE 2014-2020.

  Презентации от събитието: 1 2 3 4

     Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПРОИНО

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер