• raptorrent.com
 •  
  Начало Изследвания
  Изследвания


  ХОРИЗОНТ 2020 и Enterprise Europe Network: информираност и нагласи, февруари 2014

  Е-поща Печат

  След анкетата си от 2012 г. между изследователи от БАН тази пролет ЕЦИ извърши нова онлайн анкета – този път между 670 участници в Национална лансираща конференция за Х2020 – 19 февруари 2014 г. Отговориха 135 души, предимно изследователи от БАН и университети, както и представители на МСП и НПО.

  Ето някои от изводите:
  -    доколкото са запознати, много голямата част респонденти имат значителни надежди за себереализация чрез възможностите на програмата;
  -    съществува ясно изразено негативно мнение по недостатъчната финансова и нормативна подкрепа на държавата ни - за намаляване на пропастта между науката и бизнеса;
  -    потенциалните бенефициенти разчитат най-вече на очакваните от ЕС средства,
  за да реализират успешни проекти и така да се развие научният потенциал и конкурентоспособност на българската наука и икономика;
  -    съществува положителна нагласа за участие в публично-частни и публично-публични партньорства;
  -    при потвърдената остра нужда от посредник при деловите контакти „наука-бизнес“ и „наука-наука“, популярността на ЕЦИ нараства – като източник на информация за Х2020 и за другите (европейски) програми, за намиране на (индустриални или научни) партньори, за помощ при документиране обектите на интелектуалната собственост;
  -    Enterprise Europe Network и нейните възможности трябва допълнително да се промотират;
  -    все пак, както и през 2012 г., има устойчива готовност за информиране от тази мрежа относно известната широка гама от услуги.

  Вижте резултатите тук

   

  Познаваемост, отношение и нагласи към Единния център за иновации и дейностите му по проект Enterprise Europe Network

  Е-поща Печат

  Единният център за иновации на БАН (ЕЦИ) извърши онлайн анкетно проучване между изследователи от звената на Академията.
  Анкетата се проведе през април 2012 и целеше да идентифицира сред изследователите осведомеността, информационните нужди и активността в областите „проекти“ и „иновации.

  Резултатите от сондажа ще помогнат на екипа на ЕЦИ в бъдеще да предлага адекватни за учените решения и помощ при проекти въобще и по-специално „Enterprise Europe Network”– в съответствие със своята основна мисия, а също и да обосновава по-ефективно своите стратегии в подготовката на политики към различните изследователски звена.

  Резултати от онлайн проучването

   

     Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер

  ПРОИНО

  Банер