• raptorrent.com
 •  
  Начало Изследвания Изследвания ХОРИЗОНТ 2020 и Enterprise Europe Network: информираност и нагласи, февруари 2014

  ХОРИЗОНТ 2020 и Enterprise Europe Network: информираност и нагласи, февруари 2014

  Е-поща Печат

  След анкетата си от 2012 г. между изследователи от БАН тази пролет ЕЦИ извърши нова онлайн анкета – този път между 670 участници в Национална лансираща конференция за Х2020 – 19 февруари 2014 г. Отговориха 135 души, предимно изследователи от БАН и университети, както и представители на МСП и НПО.

  Ето някои от изводите:
  -    доколкото са запознати, много голямата част респонденти имат значителни надежди за себереализация чрез възможностите на програмата;
  -    съществува ясно изразено негативно мнение по недостатъчната финансова и нормативна подкрепа на държавата ни - за намаляване на пропастта между науката и бизнеса;
  -    потенциалните бенефициенти разчитат най-вече на очакваните от ЕС средства,
  за да реализират успешни проекти и така да се развие научният потенциал и конкурентоспособност на българската наука и икономика;
  -    съществува положителна нагласа за участие в публично-частни и публично-публични партньорства;
  -    при потвърдената остра нужда от посредник при деловите контакти „наука-бизнес“ и „наука-наука“, популярността на ЕЦИ нараства – като източник на информация за Х2020 и за другите (европейски) програми, за намиране на (индустриални или научни) партньори, за помощ при документиране обектите на интелектуалната собственост;
  -    Enterprise Europe Network и нейните възможности трябва допълнително да се промотират;
  -    все пак, както и през 2012 г., има устойчива готовност за информиране от тази мрежа относно известната широка гама от услуги.

  Вижте резултатите тук

   

  Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер

  ПРОИНО

  Банер