Софийски електрохимични дни 2019

Print
There are no translations available.

На 16 октомври 2019 г. от 13 часа, в залата на Единен център по иновации на БАН се откриват Софийските електрохимични дни. Конферентните и постер сесии на СЕД2019 ще продължат до 18 октомври.

Научният форум е седмо по ред издание, в което представители на различни престижни академични институции и организации, на индустриални предприятия и на образователни институции ще дискутират на високо експертно ниво теми, свързани със:

Обучението е безплатно и с практическа насоченост.

• Съхранение и преобразуване на електрохимична енергия

• Електрохимия за екологични и промишлени приложения

• Електрокатализа • Електрохимия на функционалните материали

• Биоелектрохимия и биомедицински приложения

• Теоретична и изчислителна електрохимия

• Електрохимична апаратура

Съорганизатори на събитието са: Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик Евгени Будевски” (ИЕЕС-БАН), Институт по физикохимия „Академик Ростислав Кайшев” (ИФХ-БАН), Химикотехнологичeн и металургичен университет София (ХТМУ), Enterprise Europe Network в лицето на Единен център по иновации при БАН (ЕЦИ-БАН) и Българско електрохимично дружество (БЕС).