Европейската комисия стартира Европейски съвет за иновации, за да помогне за превръщането на научните идеи в пробивни иновации

Print
There are no translations available.

На 18 март беше обявено началото на Европейския иновационен съвет / European Innovation Council (EIC) към програмата Хоризонт Европа. EIC е най-големият финансов инструмент за иновации с голям потенциал за технологичен и пазарен пробив, с бюджет от 10 млрд. евро за периода 2021-2027 г.

EIC ще разполага с три основни схеми за финансиране:

EIC Pathfinder, която се отнася до технологиите на ранен етап (бившата схема за бъдещи и нововъзникващи технологии) и ще се стреми да намери следващото поколение технологии в изследователското пространство и да тества, какви са техните възможности.

Безвъзмездните средства от 3 до 4 милиона евро подпомагат ранния етап на развитие на бъдещите технологии (напр. различни дейности при TRL1-3) до доказване на концепцията. Проектите на Pathfinder могат също да получат допълнително финансиране за тестване на иновационния потенциал на своите научни резултати.

Финансирането по програмата EIC Pathfinder включва:

- EIC Pathfinder Open - осигурява финансиране на проекти в която и да е област на науката или технологията, базирани на пробивни интердисциплинарни изследвания в категорията висок риск / висока печалба.

- EIC Pathfinder Challenges - финансиране за специфични предизвикателства.

Предизвикателствата за 2021 година можете да намерите тук.

Нова схема, наречена EIC Transition activities, която има за цел да се справи с пропастта между обещаващата лабораторна технология и превръщането й в бизнес предложение. Това ще бъде специално финансиране, отворено например за: стартиране на spinout компания, за лицензионни договорености и др. То ще подкрепя както узряването на технологията, така и анализите дали тя работи в контекста на своето бизнес приложение – какъв е нейният пазар, каква е стратегията за нейната комерсиализация и бизнес развитие. Това е схема, която подпомага кандидатстването към акселераторско финансиране, което изисква тествана технология и надежден бизнес план.

EIC Accelerator е основната схема за индивидуално финансиране на технологични решения, както за иновативни стартиращи компании, така и за иновативни МСП. Основава се на Инструмента за МСП по Хоризонт 2020 и на опита, придобит през последните няколко години по пилотния EIC. Акселераторът подкрепя радикални иновации с фокус върху т.нар дълбоки технологии / deep tech, които променят статуквото и имат доказан потенциал за растеж и пазарен успех. Общият бюджет на инструмента е 1 млрд. евро.

Тук можете да видите пълната Работна програма на EIC

Церемония по откриването на European Innovation Council – 18 март 2021

Пълен видео запис на EIC Applicant’s Day – 19 Март 2021

Factsheet: European Innovation Council in Horizon Europe