Отворен конкурс на ONTOCHAIN за решения чрез блокчейн технологии

Print
There are no translations available.

Ontochain подпомага интернет иноватори за разработване на решения, базирани на блокчейн технологиите. Търсените фирми трябва да отговарят на следните условия:

- да са в областта на: Web Development, Data Management, Economics, Software Engineering, Identity, Identity Management, Internet, IT Management, Semantic Web, Semantics, Semantic Technologies, Currency, Privacy, Big Data, Cloud, Blockchain, Cyber Security Compliance, Digital Curriculum;
- да са локализирани в Източна Европа, Европа;
- да са на етап идея, прототип, потребители или платени потребители;
- привлекли са финансиране или още нямат такова;
- в процес са на привличане на финансиране или още не са започнали този процес.

Обявеният втори конкурс на Ontochain ще разпредели финансиране на обща стойност от 1 320 000 EUR за решения в 6 теми:

Topic #1 - Decentralized oracles for ONTOCHAIN
Topic #2 - Market mechanisms for ONTOCHAIN
Topic #3 - ONTOCHAIN interoperability & API Gateways
Topic #4 - ONTOCHAIN Network Design and scalability
Topic #5 - Semantic based marketplaces for ONTOCHAIN
Topic #6 - Data Provenance in ONTOCHAIN

Всяка одобрена компания ще получи безвъзмездно финансиране от 145 000 EUR.

Краен срок за кандидатстване - 15 септември, 17:00 ч CET

Допълнителна информация