Двустранни срещи за бизнес коопериране и технологичен трансфер – IMM2013

Print
There are no translations available.

Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес и Фондация “Приложни изследвания и комуникации”, партньори в европейската мрежа за подкрепа на МСП Enterprise Europe Network, съвместно с Интер Експо Център и ICM d.o.o., Словения, имат удоволствието да поканят фирми и организации на двустранни бизнес срещи за търговско коопериране и технологичен трансфер на 7 март 2013г, четвъртък, от 10.00 – 18.00ч в Интер Експо Център, град София.

Фирми и организации могат да създадат ефективни бизнес контакти с местни и чуждестранни потенциални партньори за съвместен бизнес, трансфер на технологии или участие в проекти, финансирани от европейски програми. Срещите ще се проведат в рамките на следните специализирани изложения:

MachTech & Metal – единствено по рода си изложение за междуфирмен обмен в България и региона на Централна и Източна Европа за металургия, леярство и инструментална екипировка;

IFAM – специализирано изложение за междуфирмен обмен в България и региона в областта на автоматиката, роботиката, мехатрониката и др;

INTRONIKA – специализирано изложение за електронна промишленост, компоненти, измервателни уреди, телекомуникации, услуги и др;

PLAST – специализирано изложение за междуфирмен обмен в България и региона в областта на пластмасовата и каучуковата промишленост;

Подготовката протича на няколко етапа и с помощта на специализирана интернет страница: регистрация на участник, публикуване на профил и интереси, заявяване на срещи, потвърждение за приетите срещи, изготвяне на график за срещите. Срещите се провеждат в рамките на един ден, 7 март, през 30 минути. Участието в тях е безплатно.

Срещите се организират в рамките на Enterprise Europe Network, най-голямата информационна мрежа в подкрепа на малкия и среден бизнес, финансирана от Европейската комисия. Всички дейности в мрежата са насочени към подпомагане на реализацията на иновации и повишаване на конкурентоспособността. Услугите, предлагани от 600 партньорски организации в над 50 европейски и неевропейски държави, включват търсене на партньори за търговско сътрудничество, научни изследвания, технологични трансфери, консултации по европейски регламенти, текущи програми и възможности за финансиране. За повече информация: http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm.

За информация и РЕГИСТРАЦИЯ моля посетете интернет страницата на събитието: www.IMM2013.build-your.net.

КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ – 07.02.2013