БЕНЧМАРКИНГ УЪРКШОП

Предприемачество & Бизнес

Вторник, 22.05.2018 г., 10.00 ч.

Конферентен център, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 26 Б

Бенчмаркинг уъркшопа в областта на предприемачеството и бизнеса се организира по проект BalkanMed INNOVA. Целта е да се получи повече информация за възприятията, мненията, опита и конкретните познания относно предизвикателствата и успехите, с които се сблъскват предприемачите при стартирането и поддържането на своя бизнес. Всяка бизнес история и конкретни преживявания на хората, създали собствени фирми и предприятия ще ни помогнат да разберем по-добре специфичните ограничения и нужди, за да създадем нови бизнес възможности, организирайки тематични курсове, обучение и менторинг в четири важни бизнес сектора:

  1. Туризъм и културно наследство;
  2. Агробизнес
  3. Информационни и комуникационни технологии за малки и средни предприятия
  4. Енергия и околна среда.

ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ на БАН

e-mail: office@jic.bas.bg

Проект BalkanMed INNOVAе съфинансиран от Европейския съюз и националния бюджет по програма „Балкани-Средиземно море 2014-2020“

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА УЧАСТИЕ

Остават 26 свободни места

Заявление за конфиденциалност

Личната информация (име и фамилия, е-мейл…..), която предоставяте при Вашата регистрация ще бъде използвана единствено и само за целите на организирането и провеждането на настоящето събитие, за да можем да осъществим вашата онлайн регистрация и да ви изпратим имейл с потвърждение за участие. Информацията няма да бъде използвана за маркетингови дейности и няма да бъде споделяна с трети лица.

Данните ще бъдат съхранявани за срок от две години, с цел отчитане на проекта, след което ще бъдат унищожени.

© 2018 Interreg