• raptorrent.com
 •  
  Home Horizon Europe Документи Регламент (EС) 2021/695

  Регламент (EС) 2021/695

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Регламент (EС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета oт 28 април 2021 година за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите и за отмяна на регламенти (EС) № 1290/2013 и (EС) № 1291/2013 (http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj)

   

  Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Banner

  Researchers' Night

  Banner

  ПРОИНО

  Banner