• raptorrent.com
 •  
  Home News Покана за стартиращо събитие по проект BalkanMed INNOVA - предприемачество

  Покана за стартиращо събитие по проект BalkanMed INNOVA - предприемачество

  E-mail Print
  There are no translations available.

  Уважаеми колеги,

  Имаме удоволствието да Ви поканим на стартиращото събитие на проект Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation  (BalkanMed INNOVA). То ще се проведе на 21 мaрт 2018, с начало 10.30 ч., в Конферентния център на БАН, блок 26Б, ет.1.

  Събитието е свързано с представяне на проект, насочен към млади учени и предприемачи. Чрез него ще се даде възможност за повишаване на техните знания и умения свързани с предприемачеството и взаимодействието наука-бизнес.
  BalkanMed INNOVA е финансиран от ЕФРР и от националния ни бюджет в рамките на програмата „Балкани-Средиземно море 2014-2020“. Искаме да стимулираме предприемаческото мислене, да насърчим новаторски стартиращи фирми и да създадем среда, по-привлекателна за предприемачите и за растежа на малките и средни предприятия.
  Проектът е насочен към 4 икономически дейности, приоритетни за социално-икономическото развитие на участващите страни - Гърция, България, БЮРМ, Албания, Кипър:

  1. Туризъм и културно наследство (TCH)
  2. Агробизнес (AGRI)
  3. Информационни и комуникационни технологии за малки и средни предприятия (ICT4SMEs)
  4. Енергия и околна среда (EE)

  Партньорството по проекта ще създаде практична и новаторска платформа за BalkanMed INNOVA - електронно обучение под формата на  уеб-училище  за предприемачество и учене през целия живот, с ясна добавена стойност поради големия брой на крайните потребители.

  В резултат очакваме чрез дейностите за електронно наставничество и директни консултации за стартиращи фирми множество млади предприемачи да успеят до края на проекта да поставят началото на своя нов бизнес.

  Ако имате предприемачески дух, собствена бизнес идея и работите в подкрепа на растежа и развитието на бизнеса на МСП, пред Вас се открива възможност за ново, обещаващо партньорство.

  Заповядайте!
  Екипът на ЕЦИ-БАН

  Дневен ред: тук

   

  Bulgarian Academy of Sciences

  Banner

  Enterprise Europe Network

  Banner

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Banner

  Researchers' Night

  Banner

  ПРОИНО

  Banner