• raptorrent.com
 •  
  Начало IP собственост Интелектуална собственост Обекти на индустриалната собственост: Полезни модели

  Обекти на индустриалната собственост: Полезни модели

  Е-поща Печат

  /източник/

  Правна закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство. Регистрират се полезни модели, които са нови, промишлено приложими и имат изобретателска стъпка.

  Полезният модел се счита за нов, ако не е част от състоянието на техниката. Счите се, че има изобретателска стъпка, ако лице с обичайни знания и умения в областта не може лесно да го осъществи въз основа на състоянието на техниката съгласно. Състоянието на техниката според закона е всичко, което преди датата на подаване на заявката за полезен модел, съответно преди датата на приоритета, е станало общодостъпно чрез използване в Република България чрез писмено или устно описание или по друг начин, където и да е по света.

  Според ЗПРПМ за полезни модели се считат:

  • открития, научни теории и математически методи;
  • резултати от художествено творчество;
  • планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или делова дейност и компютърни програми;
  • представяне на информация.

  Не се регистрират като полезни модели:

  • решения, чието търговско използване нарушава обществения ред и добрите нрави;
  • методи;
  • химични съединения или тяхното използване;
  • използване на човешки ембриони за промишлени или търговски цели;
  • сортове растения и породи животни;
  • продукт, състоящ се или съдържащ биологичен материал.

  Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е 4 години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за 2 последователни периода от по 3 години. Общият срок на закрила не може да надхвърля 10 години от датата на подаване на заявката.

  За същото изобретение, за което е подадена заявка за патент, заявителят може да подаде и заявка за регистрация на полезен модел. Това право може да бъде предявено до изтичането на два месеца от датата на получаване на решението по заявката за патент, но не по-късно от 10 години от датата на подаване на заявката за патент.

   

  Българска академия на науките

  Банер

  Enterprise Europe Network

  Банер

  ПОРТАЛ ЗА ВРЪЗКА С БИЗНЕСА

  Банер

  Европейска нощ на учените

  Банер

  ПРОИНО

  Банер